Materialspecifikationer för våra utskickstjänster.

Bra att veta

Korrektur: Du har rätt till två korrvändor.

Inlämning av material: Allt material skickas till material@gymnasium.se

Bilder: Om levererat bildmaterial inte lever upp till våra kvalitetskrav förbehåller vi oss rätten att använda material från vår bildbank.


Namnlös design (26)
 

Nyhetsbrev ordinarie plats

Rubrik: Max 40 tecken inkl. blanksteg.

Text: Brödtext, max 300 tecken inkl. blanksteg och länktext. Texten ska vara i ett stycke och får inte innehålla några radbryt. Punktlistor får enbart göras i löpande text.

Bild: 580 x 280 pixlar utan text och logga.

Länkning: 1 länk tillåts i brödtexten. Vi länkar endast internt dvs till dina sidor på gymnasium.se (önskade länkar ska bifogas i materialet).

Deadline: Den 15:e, månaden innan utskicket ska gå ut. Materialet levereras via mejl i valfritt format. Vid försenad leverans kan inte planerad annons garanteras.

Tips! Skapa ett intresse – varför ska de välja just er?

Fler tips för att förbättra din nyhetsbrevsannons →

 
Namnlös design (27)
 

Nyhetsbrev VIP-plats

Rubrik: Max 40 tecken inkl. blanksteg.

Text: Brödtext, max 500 tecken inkl. blanksteg och länktext.

Bild: 580 x 280 pixlar med logga (logga är valfritt). Bilden får ej innehålla text utöver logga.

Länkning: Max 3 länkar. Antingen i brödtexten eller i punktlista. Vi länkar endast internt dvs till dina sidor på gymnasium.se (önskade länkar ska bifogas i materialet).

Deadline: Den 15:e, månaden innan utskicket ska gå ut. Materialet levereras via mejl i valfritt format. Vid försenad leverans kan inte planerad annons garanteras.

Tips! Var enkel och konkret – vilket budskap vill ni förmedla?

Fler tips för att förbättra din nyhetsbrevsannons →

 
Namnlös design (29)
 

Riktat utskick

Ämnesrad: Max 50 tecken inkl. blanksteg.

Rubrik:
Max 40 tecken inkl. blanksteg.

Text:
Brödtext, max 800 tecken inkl. blanksteg och länktext.

Bild:
580 x 280 pixlar med logga (logga är valfritt). Bilden får ej innehålla text utöver logga.

Länkning:
3 länkar tillåts i brödtexten. Vi länkar endast internt dvs till dina sidor på gymnasium.se (önskade länkar ska bifogas i materialet).

Deadline: 14 dagar innan utskicksdatum. Materialet levereras via mejl i valfritt format. Vid försenad leverans kan inte planerad annons garanteras.

Tips! Tänk på er målgrupp – vilka vill ni nå ut till?

Fler tips för att förbättra ditt riktade utskick →

 
Namnlös design (30)
 

Vägledarbrev

Rubrik: Max 40 tecken inkl. blanksteg.

Text:
 Brödtext, max 300 tecken inkl. blanksteg och länktext. Texten ska vara i ett stycke och får inte innehålla några radbryt. Punktlistor får enbart göras i löpande text.

Bild:
580 x 280 pixlar utan text och logga.

Länkning: 1 länk tillåts i brödtexten. Vi länkar endast internt (önskade länkar ska bifogas i materialet).

Deadline: 14 dagar innan utskicksdatum. Materialet levereras via mejl i valfritt format. Vid försenad leverans kan inte planerad annons garanteras.

Tips! Vad är intressant för en SYV att veta om er? Fokusera på det!

Fler tips för att förbättra din annons i Vägledarbrevet →

 
Materialspecifikationer (3)
 

SMS-utskick

Text: Max 110 tecken inkl. blanksteg och exkl. länktext. Inga specialtecken eller emojis. OBS! Glöm inte att nämna skolans namn

Länkning: 1 länk tillåts i utskicket. Vi länkar endast internt dvs till någon av dina sidor på gymnasium.se.  

Deadline: 14 dagar innan utskicksdatum. Text och önskad länk levereras via mejl. Vid försenad leverans kan inte planerat utskick garanteras. 

Tips! Ha ett tydligt budskap och uppmuntra läsaren att klicka sig vidare!

Fler tips för att förbättra ditt SMS-utskick →

blobb_videocam_gymnasium
 

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss vid frågor eller funderingar!