Recensionspolicy

på gymnasium.se

Senast uppdaterad: 2024-03-01

Recensioner är viktiga för att ge inblick i utbildningen genom tidigare elevers upplevelser och omdömen. Vi värdesätter transparens och trovärdighet och accepterar både positiva och negativa recensioner. Syftet med denna policy är att klargöra hur våra kunder bör förhålla sig till recensioner samt hur vi arbetar med recensionsgranskning.

Även om vi arbetar med att öka trovärdigheten kring recensioner kan vi inte garantera att samtliga recensenter faktiskt har genomfört utbildningen de recenserar. Vi utreder inte eventuella påståenden som görs av recensenter och tar inte ställning till sanningshalten i dessa.

Läs mer om hur vi jobbar med granskning för att säkerställa så äkta recensioner som möjligt i avsnittet om publiceringsmetoder.

Hantering av recensioner

Recensioner kan ses och kommenteras i kundportalen. Ni kan även mejla oss svar på specifika recensioner som vi lägger upp åt er. Vid negativa recensioner kontaktar vi skolan och ber er bemöta recensionen. Vi avvaktar inte med publicering tills att ni svarat på mejlet. Nekade recensioner meddelas till avsändaren med förklaring, och relevant information delas med skolan.

Anonymitet

Personer som lämnar recensioner är helt anonyma – vi lämnar aldrig ut e-post- adress eller IP-adress. Vid hot eller annat ärende som ska hanteras av polis så anmäler den hotade brottet. Det är sedan polisen som får begära ut IP-adress och e-postadress.

 

Radera recensioner

Recensioner tas inte bort på skolans begäran, detta för att vår plattform ska upprätthålla transparens och opartiskhet gentemot besökarna. Däremot kan en samlad rensning av recensioner inkomna fram till en viss brytpunkt göras vid stora förändringar i verksamheten. Det kan vara aktuellt vid exempelvis ägarbyte, lokalbyte eller då recensioner av annan anledning inte representerar dagens verksamhet.

 

Grunder för nekad recension


Om vi får kännedom om att recensioner innehåller något av följande kan vi radera eller avstå från att publicera dessa:
 • Kränkningar mot enskilda personer
 • Anklagelser om lagbrott eller andra företeelser som bör handläggas av polis eller annan instans
 • Rasism, diskriminering eller hets mot folkgrupp
 • Tecken på psykisk ohälsa
 • Ämnen som inte har med skolan eller utbildningen att göra
 • Recensioner skrivna av anställda eller tidigare anställda hos skolan
 • Omdömen från personer som inte har genomfört utbildningen
 • Direkta referenser till andra utbildare eller skolor än den som recensionen avser
 • Andra språk än svenska eller engelska
 • Uppenbart spam eller oäkta påståenden
 • Flera recensioner angående samma utbildning från samma eller vad som antas vara samma avsändare
 • Inskickade utan ett skriftligt omdöme

Vi förbehåller oss rätten att:
 • Redigera språket i recensionen
 • Censurera delar av recensionen som bryter mot ovanstående punkter
 • Anonymisera utpekande av specifika personer
 • Göra separata bedömningar i enskilda fall
 • Ändra i policyn utan förvarning

 

Publiceringsmetoder

Organiska recensioner via gymnasium.se

Recensioner som inkommer organiskt via besök på sajten har ni som skola inte möjlighet att publicera eller avstå från att publicera. Som kund kan ni hjälpa till att få in recensioner genom att dela recensionslänkar med era elever, eller genom att publicera en recensionswidget på er egen webbplats. Dessa recensioner granskas och godkänns av vårt kommunikationsteam enligt riktlinjerna i denna policy. Samtliga recensioner som inkommer på vår publika sajt verifieras genom att användaren bekräftar sin recension via sin mejl.

Recensionsutskick via kundportalen

Ni som skola kan välja att göra ett aktivt utskick till era elever där ni uppmuntrar dem att recensera sin utbildning och skola. Ett sådant uppmuntrande utskick gör ni med hjälp av recensionsverktyget i kundportalen. Där kan ni även se och kommentera recensionerna som inkommer via utskicket.

Det är ni som kund som ansvarar för granskning och publicering av alla recensioner som inkommit via ett recensionsutskick. Vår rekommendation är att vänta med publicering till ett par veckor efter att utskicket gjorts, då samtliga recensioner publiceras med en knapptryckning i kundportalen.

Ni kan inte välja ut enstaka recensioner att publicera – vill ni att någon recension ska undantas från publicering kan ni kontakta oss så hjälper vi er genom att bedöma om publicering är aktuell eller om recensionen bryter mot våra riktlinjer och därmed ska undantas från publicering. Vårt kommunikationsteam har också rätten att granska och plocka bort recensioner som inkommit via recensionsutskick, om de strider mot vår recensionspolicy.


Tips när du bemöter kritik:
 • Agera snabbt – Med snabb återkoppling känner sig recensenten hörd. Men agera inte i panik.
 • Be någon annan läsa och tolka – För att undvika onödiga missförstånd.
 • Var transparent – Har något blivit fel är det bättre att erkänna det och lova bättring än att mörka misstagen.
 • Var personlig – Med ett personligt svar är det lättare att nå fram till studenten.
 • Använd enkelt språk – Så att din poäng kommer fram ordentligt.
 • Var saklig och tydlig – Finns det konkreta sakfel i recensionen som ni redan åtgärdat eller kan dementera? Konkretisera och berätta det!
 • Var ödmjuk – Undvik en raljerande ton. Respektera elevens känslor och upplevelser och ta dem på allvar.
 • Försök se det positivt – Ett bra bemötande ger intryck av en seriös och lyhörd skola och kan leda till att såväl recensenten som en läsare ändrar sin uppfattning.