Rapport: Så har covid-19 påverkat gymnasieelever och elever som står inför sitt gymnasieval

 

På gymnasium.se vill vi inspirera och hjälpa elever att hitta rätt gymnasieutbildning. Det är därför vi erbjuder Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor. Vi strävar ständigt efter att inspirera och underlätta för våra användare att hitta rätt gymnasieutbildning – och för er att hitta rätt elever. Därför har vi undersökt om den pågående situationen med covid-19 påverkat hur våra användare väljer gymnasium och hur de som börjat gymnasiet klarat av omställningen av undervisningen under denna tid.

Vi hoppas med denna rapport att kunna ge dig en större förståelse för hur den rådande situationen påverkar era potentiella elever. Och kanske kan också svaren underlätta för er när ni planerar er undervisning framåt!

Få ett kostnadsfritt exemplar av rapporten!

gymnasium-rapport-liten

Ladda ner rapporten här

Rapporten visar att de allra flesta gymnasieelever upplever att distansundervisningen fungerar bra, men över hälften oroar sig över coronavirusets påverkan på studier. I rapporten kan du läsa mer om hur eleverna upplever distansundervisningen, dess största  för- och nackdelar, samt hur högstadieelever hittar gymnasierelaterad information just nu.

Några höjdpunkter från rapporten:

  • Inställda öppet hus-tider och att skolornas webbplatser inte är uppdaterade gör det svårare för högstadieelever att hitta information

  • Den största fördelen med att studera på distans enligt gymnasieeleverna är att spara tid att lägga på studier

  • 57 % av gymnasieelever vill ha mer vägledning för hur de ska lägga upp sina studier

  • 82 % av gymnasieelever som oroar sig över coronaviruset är rädda för att få sämre betyg

  • 73 % av föräldrar till gymnasieelever har svårt att motivera barnen till att delta online

  • Den största fördelen med distansstudier enligt föräldrarna är att barnen får öva på eget ansvar

 

Denice Karlsson

Site Manager