“Om vi vill att eleverna ska vara nytänkande måste vi också vara det”

 

Hur hanterar man intresseanmälningar på bästa sätt och lockar potentiella elever att besöka ens öppna hus? Fredrik Lindvall Dejert, biträdande rektor på YBC gymnasium, jobbar för att skapa en unik och innovativ skola där elever kan utvecklas och trivas. 

Att vara nytänkande genomsyrar hela YBC, från hur de bemöter intresseanmälningar till hur de planerar öppna hus och genomför utbildningarna. Fredrik Lindvall Dejert delar med sig av hur de jobbar mot målet att vara den bästa, tryggaste och mest innovativa skolan i Sverige. 

Mer än en intresseanmälan

Att följa upp intresseanmälningar som kommer in genom gymnasium.se är avgörande och handlar om mycket mer än att svara på ett mejl, menar Fredrik. Bra bemötande är A och O och genom att svara de som visar intresse på ett gott sätt skapar man en känsla av seriositet och trygghet. Om någon gör en intresseanmälan när de går i 8:an, se till att kontakta dem när gymnasievalet blir aktuellt. Detaljer är allt och genom att följa upp intresseanmälningarna förmedlar man den kultur som finns på skolan. 

–  Elever är inte kunder, men om man har det tänket kan man komma jättelångt, säger Fredrik. 

Våga tänka nytt

Ta varje tillfälle för positiv förändring, menar Fredrik. 

Om vi vill att eleverna ska vara nytänkande och nyskapande måste vi också vara det, poängterar han. 

På många sätt är YBC annorlunda från andra gymnasieskolor. Bland annat har de något som kallas Business Creatives istället för Ung Företagsamhet. Business Creatives fokuserar på socialt entreprenörskap och den kreativa processen snarare än affärsmodeller. De uppmuntrar eleverna att utveckla företag som skapar förändring, något som går hand i hand med deras vision “Vi vill förändra världen”. 

Unika öppna hus

Många skolor har liknande upplägg för deras öppna hus, rektorn talar och besökarna får se skolans lokaler. Men så går det inte till hos YBC. Fredrik beskriver deras öppna hus som en talkshow. Det är mer ett event än något annat där man får testa på hur det faktiskt är att vara en elev på skolan. Är man intresserad av samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteende får man genomföra ett psykologitest, är man istället intresserad av naturvetenskapsprogrammet får man laborera eller göra experiment. Framgångsreceptet är tydligt, eleverna är de som ansvarar för det öppna huset. Något som uppskattas både bland besökarna och eleverna själva. 

– Vi låter eleverna leda, prata och göra allt under det öppna huset. Och de gör det betydligt mer intressant än vad vi lärare hade kunnat, säger han. 

Elevernas engagemang är avgörande. Det är viktigt att uppmuntra eleverna att vara ärliga när de får frågor om skolan, säger Fredrik. Ingen skola är perfekt, men om eleverna är engagerade bidrar de till att göra skolan så bra som möjligt. 

– De ska tycka om att gå här, annars finns det andra skolor. 

Trygghet leder till bra resultat

Det stora målet med varför elever ska välja YBC är dock simpelt, att vara en sådan bra skola som möjligt. Att Brottsförebyggande rådet var med och designade skolan satte grunden för vad som än idag är viktigt: att elever och lärare ska känns sig trygga och vilja vara kvar även när den ordinarie skoldagen är slut. Lokalerna är ljusa och väggarna gjorda av glas, något som skapar stor insyn. Målet är att det varje dag ska kännas tryggt och roligt att komma till skolan. 

En skola där elever och personal trivs och känner sig trygga leder till bra resultat, säger biträdande rektor Fredrik. 

Gabrielle Längbo

Digital Content Specialist