"Mässan plockade russinen ur kakan"

 

Distra Gymnasium i Stockholm var en av de över 200 utställande skolorna på Digitala gymnasiemässan hösten 2020. Här berättar Joakim Thörne, rektor på skolan, om sin upplevelse av mässan. “Mässan plockade russinen ur kakan”, säger Joakim Thörne.

I november 2020 bjöd gymnasium.se tillsammans med sin samarbetspartner Stockholmsmässan in till Sveriges största digitala gymnasiemässa. Mässan hade närmare 30 000 besökare och 218 utställande skolor från runt om i landet. 

Distra Gymnasium i Stockholm var en av skolorna som ställde ut på mässan. Rektor Joakim Thörne är nöjd med både skolans medverkan och utfallet av sitt deltagande. 

Vi fick en stor mängd intresseanmälningar och flera nya elever som aktivt följer oss på sociala medier. Flera av dessa har redan bekräftat av de ska söka till oss i första hand, tack vare mässan. 

Innan mässan hade Joakim Thörne inga större förväntningar på en digital mässa, men ser nu i efterhand fördelarna med det digitala och kan tänka sig att ställa ut igen. 

–  Tidigare fysiska mässor har tagit en enorm mängd resurser i anspråk, såväl ekonomiskt som i tid. Den här mässan var som att plocka russinen ur kakan - vi fick samma härliga möten med elever och studie- och yrkesvägledare, men utan de ansträngande bitarna. 

För att göra det lättare för eleverna att hitta en skola som passar just deras profil får både besökande elever och utställande skolor svara på ett matchningsformulär. Matchningsmöjligheten menar Joakim Thörne skapar en mer rättvis synlighet för skolorna. 

–  Här får även en mindre skolaktör möjlighet att synas då besökarna matchas och urvalet av montrar att besöka skräddarsys. Det märktes på eleverna som kom till vår monter att de var pålästa, informerade och hade många bra frågor, säger Joakim Thörne. 

Förutom att skolorna kan interagera med besökarna via chatt, röst- och videosamtal får de även marknadsföra sig själva i form av bilder, videos, digitala broschyrer och webbinarier. Förberedelserna inför mässan är något som Joakim Thörne lyfter fram som ett av de roligaste momenten och som även gav en större insikt i den egna verksamheten. 

–  Det är nyttigt att granska sin verksamhet och få sätta ord på kärnan i den. Vad vill vi kommunicera till eleverna? Hur gör vi det? Till min stora förvåning var såväl lärare som elever otroligt intresserade och engagerade och ville med glädje delta i alla filmer och webbinarier vi spelade in. Det blev nästan som en intern marknadsföring som jag faktiskt tror band oss samman på skolan lite: vi fick berätta vår story och samlas kring den.

Distra Gymnasiums tips till er som planerar att ställa ut på en digital mässa: 

  • Förbered montern i tid - vänta inte till sista dagen 

  • Ha inte för långa webbinarier och filmer 

  • Visa gärna i bild och film hur skolan ser ut invändigt - den vanligaste frågan vi fick var: “Har ni några bilder inifrån skolan?”

  • Förbered nyckelfraser i ett delat dokument - annars får man skrivkramp

  • Involvera skolan, både lärare och elever, i mässarbetet. Det är ett sätt att stärka skolans identitet och skapa ett narrativ som alla känner sig delaktig i. Dessutom kan ni integrera materialframtagningen i det vardagliga arbetet!

 

Den 15 april 2021 arrangerar gymnasium.se den Digitala omvalsmässan med fokus på omvalet till gymnasiet. Här kan du läsa mer om mässan och möjligheterna att ställa ut.

 

Josephine Lindgren

Digital Project Manager