Insikter från Gymnasievalsrapporten 2023

 

Vad är svårast med gymnasievalet? Vilken information behöver eleverna? Och vad driver deras beslut mest? Vi har frågat över 2 800 elever – här får ni svaren på hur de tänker. 

Varje år gör vi på gymnasium.se en undersökning för att se hur framtida gymnasieelever resonerar kring sitt gymnasieval. Syftet är att ta reda på hur gymnasieskolorna själva och vi på gymnasium.se kan bli bättre på att hjälpa eleverna att navigera rätt. I årets undersökning deltog 2 883 respondenter. 

I rapporten får ni bland annat veta 

  • hur eleverna helst vill hitta information om gymnasieskolor och program 
  • vilka online-källor och sociala medier de använder 
  • vad de tycker är svårast med gymnasievalet 
  • hur stor kunskap de har om högskolebehörighet på yrkesprogram.  

Nytt för i år är bland annat att vi frågat eleverna om 

  • vilka program de anser har högst respektive lägst status 
  • vilken uppdelning av programmen de skulle föredra 
  • när i tiden de förväntar sig få sitt första heltidsjobb. 

 

Ta del av hela rapporten här

Trender som håller i sig 

En del trender är tydligt återkommande år efter år. Här är några av dem.

1. Gymnasievalet – ett svårt beslut
Vi vet att det är mycket tankar och funderingar som snurrar hos de flesta elever inför det stora beslutet om gymnasiet. I år svarar återigen åtta av tio respondenter att det är ett svårt val de står inför. Att välja skola är det svåraste enligt 39 procent, 15 procent tycker att det är svårare att välja program, medan 27 procent upplever att utmaningen ligger i båda delarna.

2. Eleverna föredrar öppet hus och att söka på nätet
Listan över elevernas favoritsätt att få information toppas än en gång av öppet hus (36 procent) och att söka på nätet (30 procent). Utifrån respondenternas egna kommentarer beror det främst på möjligheten till att känna av skolans atmosfär och få prata med många nyckelpersoner på öppet hus, samt lättillgänglighet och den stora informationsmängden på nätet.

3. Högskoleförberedande program mer populärt än yrkesprogram
Trots att något fler känner till att yrkesprogrammen numera ger högskolebehörighet i år (52 procent jämfört med 45 procent 2022) är det fortfarande betydligt vanligare att eleverna är intresserade av högskoleförberedande program. I år svarar 66 procent att de är mest intresserad av högskoleförberedande program, vilket är en liten ökning med tre procentenheter från förra året. 

Nytt för 2023 

För att Gymnasievalsrapporten ska vara så informativ och uppdaterad som möjligt ser vi regelbundet över vår undersökning och ställer nya frågor om intressanta och aktuella ämnen. Här är några resultat från årets nykomlingar.

1. Naturvetenskapsprogrammet har högst status enligt eleverna
Hur ser eleverna egentligen på statusfrågan kring de olika programmen? Över hälften av respondenterna (54 procent) svarade att naturvetenskapsprogrammet har högst status av alla program. Därefter följer ekonomiprogrammet (23 procent) och samhällsvetenskapsprogrammet (7 procent) på tredje plats. 

Separat frågade vi också om vilket program som respondenterna skulle säga har lägst status. På den listan hittar vi estetiska programmet högst upp (22 procent). Därefter kommer barn- och fritidsprogrammet (16 procent), följt av bygg- och anläggningsprogrammet (11 procent).

2. Klar majoritet funderar över yrkesvalet – över 40 procent har tydliga mål
Hela 78 procent av högstadieeleverna funderar redan nu över sitt yrkesval. Men hur är det med målsättningen? Totalt svarar 41 procent att de faktiskt har satt upp tydliga mål för sin karriär. Drygt en tredjedel svarar att de inte satt upp tydliga mål medan 23 procent känner sig osäkra. 

Här valde vi att dyka ner i ämnet yrkesval lite till, och frågade högstadieeleverna om när i tiden de förväntar sig ha sitt första heltidsjobb. Resultatet visar att majoriteten (56 procent) tycker att inom 10 år är den mest rimliga tidsramen. Den näst vanligaste tidsramen är inom 5 år (27 procent).

3. Över hälften föredrar en uppdelning av programmen
Med anledning av att yrkesprogrammen blev högskoleförberedande hösten 2023 var vi nyfikna på om eleverna fortfarande tycker att det är tydligt att dela upp programmen i högskoleförberedande program och yrkesprogram.  

Det visar sig att 37 procent tycker att den befintliga uppdelningen är tydligast, men 24 procent tycker att uppdelningen teoretiska program och praktiska program hade varit tydligare. Bara tre procent tycker att uppdelningen borde slopas helt, medan 35 procent anger att de inte har någon åsikt. 

Vill ni ha fler insikter från Gymnasievalsrapporten 2023, men föredrar att lyssna istället för att läsa? Då ska ni spana in vårt webbinarium. 

Se webbinariet här

Denice Karlsson

Site Manager