Gymnasievalsrapporten: Källkritik viktigt när eleverna letar information inför gymnasievalet

 

Gymnasieväljarna är noga med att bedöma trovärdigheten hos olika källor när de söker information om gymnasieprogram och gymnasieskolor – det visar gymnasium.se:s senaste användarundersökning. För er som skola är det därför viktigt att jobba med transparens och synlighet på flera olika sätt. 

Det finns många aspekter av den framtida gymnasieskolan och gymnasieprogrammet som en elev är sugen på att veta mer om. Vilka kurser läser man? Vad behöver man för att bli antagen? Hur ser klassrummen ut? Vilket schema kommer man ha? Hur är lärarna? Hur är klasskamraterna? 

Många elever använder sig av flera olika kanaler, eller informationssätt, när de söker svar på sina frågor. Så här såg det ut när vi bad gymnasieväljarna att ange i vilken ordning de använder eller skulle använda sju olika informationssätt: 

1. Söka på nätet 
2. Gå på öppet hus 
3. Prata med en SYV
4. Prata med vänner 
5. Gå på mässa 
6. Skuggning/elev för en dag 
7. Läsa fysiska broschyrer/kataloger 

Möjligheter med olika kanaler 

Att söka på nätet är bra för att få mycket information, snabbt och enkelt. För att få en känsla för skolan är det bäst att besöka skolan på öppet hus eller genom att skugga en elev. För att kunna ge alla delarna, som tillsammans ger eleverna en bra och trovärdig helhetsbild, är det viktigt att ge dem chansen att komma i kontakt med skolan på flera olika sätt. Vi har samlat in och granskat närmare 5 000 kommentarer där eleverna beskriver positiva och negativa saker med respektive sju informationssätt. Här är några exempel på hur eleverna beskriver att de använder olika källor för att täcka in olika vinklar av gymnasievalet: 

Få tips på program, inriktningar och info om behörighet 

 • Söka på nätet 
 • Prata med SYV 

Få en känsla för skolan: lokaler, elever och lärare  

 • Öppet hus 
 • Skugga elev 

Ta del av tidigare elevers åsikter och upplevelser 

 • Söka på nätet 
 • Gå på mässa 
 • Prata med vänner 

En uppenbart polerad yta går inte hem hos eleverna 

På nätet hittar många elever olika källor via Google, däribland skolornas egna hemsidor, söktjänster som gymnasium.se eller Skolverkets webbplats. En del uppger att de också letar på sociala medier. Gällande vad skolor säger och skriver om sig själva, är elevernas utgångspunkt kritisk. Onyanserad, daterad eller vinklad information är sådant som uppfattas mindre trovärdigt, eller som reklam. 

På gymnasium.se kan tidigare eller nuvarande elever recensera sitt program och sin skola. Det här är något som är bra både för er utbildare men framför allt för era blivande elever. Enligt Gymnasievalsrapporten 2021 är det bara 16 procent som inte läser recensioner innan de gör sitt gymnasieval. Övriga 84 procent läser recensioner. Därtill var det bara 1 av 100 som uppgav att recensioner inte påverkar deras gymnasieval alls. Knappt en tredjedel svarade att recensionerna inte påverkade deras val så mycket, medan det dubbla, 62 procent, svarade att det påverkar ganska mycket. Enligt resterande nio procent påverkar recensionerna väldigt mycket. 

Så, hur avgör eleverna om recensionerna ger ett positivt intryck av skolan? Det handlar inte bara om ett högt snittbetyg, utan eleverna vill först och främst läsa både positiva och negativa recensioner. De vill också att det ska finnas många och nyligen skrivna recensioner att ta del av. 

Begränsningar hos olika kanaler 

Eleverna är väl medvetna om såväl för- som nackdelar med att använda olika informationssätt. Enligt elevernas kommentarer var trovärdigheten en potentiell nackdel med samtliga sju enskilda informationssätt. En enda källa räcker alltså inte för att ge en trovärdig bild, utan det behövs flera. Här är några exempel på hur eleverna beskriver nackdelarna, och vilka informationssätt de kopplades till: 

Risk för felaktig eller tillrättalagd bild av en skola 

 • Öppet hus 
 • Mässa 
 • Fysiska broschyrer
 • Prata med SYV
 • Prata med vänner
 • Söka på nätet
 • Fysiska broschyrer

Ingen känsla för skolan 

 • Söka på nätet 
 • Prata med SYV 

Kan vara jobbigt socialt 

 • Skugga elev 
 • Öppet hus
 • Mässa

Läs mer i Gymnasievalsrapporten 2022 

I Gymnasievalsrapporten 2022 hittar du resultatet från vår senaste användarundersökning, där 3 064 personer deltog. Det här året hittar du rapporten i ett nytt, interaktivt format direkt på vår sajt. 

Denice Karlsson

Site Manager