Undersökning: Så går gymnasieväljarnas tankar inför gymnasievalet

 

Resultatet från gymnasium.se:s senaste elevundersökning är här: Gymnasievalsrapporten 2021. Här har vi samlat diagram, topplistor och citat direkt från eleverna för att ge dig en djupdykning i framtida gymnasieelevers tankar inför gymnasievalet.

Gymnasievalsapporten baseras på en undersökning av gymnasium.se som utförs varje år. I år deltog 1 940 personer i undersökningen. 89 procent av respondenterna är högstadieelever som står inför gymnasievalet. Vi bad gymnasieväljarna svara på ett tjugotal frågor som ur olika aspekter berör gymnasievalet och framtidsplaner.

Majoriteten prioriterar högskolebehörighet inför framtiden

Drygt tre av fyra högstadieelever är mer intresserade av högskoleförberedande program än yrkesprogram. I årets rapport har vi undersökt anledningen till att yrkesprogrammen i stor utsträckning väljs bort. En förklaring som vi kan se är att över hälften av eleverna inte vet att de kan få högskolebehörighet på yrkesprogram, samtidigt som högskolebehörighet är den faktor som påverkar elevernas gymnasieval i näst störst utsträckning (bara rätt program påverkar mer).

Enligt undersökningen är det främst tre faktorer som leder till att eleverna prioriterar högskoleförberedande program. Den första är att eleverna vill studera vidare efter gymnasiet (76 procent), den andra är att de tror att högskoleförberedande program ger större chans till ett bättre jobb i framtiden (59 procent), och den tredje är att de vill ha många alternativ efter gymnasiet (59 procent).

En tredjedel känner att de gjort fel gymnasieval

I årets undersökning bestod 11 procent av respondenterna av elever som redan börjat gymnasiet. Till dessa elever riktade vi frågan om huruvida de känner att de gjorde det rätta valet. Knappt två tredjedelar av gymnasieeleverna svarade att de kände att de gjort rätt gymnasieval. Resterande utvärderar sitt gymnasieval med egna ord. Bland kommentarerna kan vi se en variation av anledningar till att valet blivit fel. Brist på tillräcklig information inför gymnasievalet är en av anledningarna som gymnasieeleverna belyser. En del svarar att de upplever sociala svårigheter och inte passar in i klassen. Andra menar att det beror på praktiska anledningar som att skolan ligger för långt bort från hemmet.

Stort intresse för digitala event

Pandemin har inte bara påverkat pågående studier utan även möjligheten för blivande gymnasieelever att få information. Inte minst har restriktionerna begränsat möjligheten till att hålla öppet hus, som är elevernas favoritsätt att få information. Eleverna anser att digitalt öppet hus är det bästa alternativet till det fysiska, och de ser även gärna att skolorna delar med sig av videoklipp från verksamheten. Intresset för digitala event är stort då 77 procent svarar att de redan deltagit på antingen digitalt öppet hus eller digital mässa. Bland de som ännu inte deltagit är intresset stort – endast 5 procent svarar att de inte är intresserade. 

Viktigt med variation bland elevrecensioner

Åtta av tio högstadieelever läser recensioner inför gymnasievalet, och en klar majoritet svarar att de påverkas av recensioner i någon mån. Nytt för årets rapport är att vi redovisar hur eleverna ställer sig till utbudet av recensioner för gymnasieskolor och gymnasieprogram. Resultatet visar att eleverna är mer skeptiskt inställda till skolor som helt saknar negativa recensioner.  Bara 16 procent anser att enbart positiva recensioner ger en positiv bild av skolan, medan hela 67 procent svarar att en blandning av positiva och negativa omdömen ger dem ett positivt helhetsintryck..

Gymnasievalsrapporten 2021 innehåller dessa och fler insikter kring elevernas upplevelser av studie- och yrkesvägledning, deras förväntningar på intresseanmälningar, åsikter om olika sätt att få information – och mycket mer.

Ladda ner och läs rapporten här

Denice Karlsson

Digital Content Manager