Förbered dig inför en ny termin

 

Snart är det dags för en ny termin! En ny termin innefattar bland annat reservantagningar och nya gymnasieval. Missa inte att uppdatera era sidor på gymnasium.se så att ni är redo när höstterminen kommer.

Trafiken till gymnasium.se är som högst i juni men ökar även successivt under hösten. För att inte gå miste om potentiella elever är det viktigt att era sidor är uppdaterade med nödvändig information i god tid inför en ny termin. Vad kan vara bra att tänka på när ni ska uppdatera era sidor? Vi hjälper er!

1. Se över ert utbud – är det något program / inriktning som saknas?

Se till att alla program och inriktningar ni erbjuder ligger listade på gymnasium.se lagom tills att användarna börjar leta. För vissa innebär hösten omval och många elever börjar redan under hösten att leta information inför sitt kommande gymnasieval. 

 

2. Uppdatera utbildningarnas innehåll i god tid

Gå inte miste om potentiella elever för att ni missat att uppdatera informationen i era existerande program. Inför hösten är det dessutom viktigt att ni lägger in datum och tider för era kommande öppna hus.

3. Se över era bilder och säkerställ att de är aktuella

För att ge en representativ bild av skolan är det bra att se till att era bilder är aktuella och i rätt format.

  • Använd bilder med hög kvalitet
  • Använd bilder som reflekterar er målgrupp
  • Välj bilder som ger en trovärdig och dokumentär känsla 
  • Tänk mångfald och diversitet

4. Se till att alla intresseanmälningar hamnar rätt

Ju bättre ni är på att följa upp era inkommande intresseanmälningar desto fler elever kan ni omvandla till ansökningar. Se därför till att det är rätt person som får in era intresseanmälningar och om det inte fungerar helt hundra idag – ta tillfället i akt att förbättra processen. 

 

5. Anpassa ert innehåll för mindre skärmar

Ja, det kan kännas tjatigt men över 62 procent av våra användare besöker gymnasium.se via mobiltelefonen. För den som söker gymnasium i mobilen är det viktigt att programmet eller inriktningens budskap framgår tydligt och att informationen är överskådlig. På mobilens skärm upplevs texten längre än vad den gör på en dator. Se till att hålla informationen kort och koncis. 

 

  • Undvik långa textmassor 
  • Undvik text i versaler och fetstil, det gör det svårläst
  • Lätta upp texten med en eller två bilder och punktlistor

Kundportalen finns tillgänglig dygnet runt

I kundportalen kan ni när som helst logga in och redigera ert innehåll på gymnasium.se, se statistik, hantera recensioner och mycket mer. Lär känna kundportalen så har ni full kontroll över samarbetet med gymnasium.se!

Logga in i kundportalen

 

Beatrice Brettmar

Senior Website Manager