Distansarbete - så kan ni samarbeta bättre

 

På grund av coronaviruset är vi många som just nu måste förlita oss på digitala lösningar för att kunna kommunicera både internt och externt. Vi har samlat tips på hur ni kan optimera er digitala kommunikation med både elever och kollegor! 

För skolpersonal runt om i landet behöver fokus nu skiftas från klassrumsundervisning till distansundervisning. En förändring som kan skapa en viss oro, men som i praktiken inte är så komplicerad om man har rätt verktyg. 

Här har vi sammanfattat tips på hur ni skapar ett bra samtalsklimat online med både kollegor och elever. 

Vilka verktyg är bra att använda?

Det finns en mängd olika digitala plattformar att välja bland, men för att ni inte ska gå vilse i djungeln tipsar vi nedan om tre favoriter: 

 • Slack Skicka meddelanden och chatta direkt med varandra. Ni kan skapa olika arbetsgrupper som förbättrar ert teamwork. 

 • Google Hangout 1-1 video- och röstsamtal, video- och röstkonferenser 

 • Google Meet video- och röstkonferenser med flera deltagare

 

Vilken utrustning behöver ni? 

För att kunna genomföra konferenssamtal online kan det vara bra att förutom att ha en dator även använda headset med mikrofon för bättre ljudupptagning. 

Se till att din dator är laddad innan konferenssamtalet börjar så att du inte måste avsluta mitt i. Om det skulle hända att du tappar din internetuppkoppling eller av annan anledning måste gå tvärt är det bra om du har din telefon nära så att du kan meddela någon av deltagarna att du lämnat samtalet. 

Processer för kommunikation 

 • Respektera arbetstiderna och boka bara in möten under dessa tider 

 • Använd med fördel webbkameran på din dator för att göra samtalen mer levande 

 • Om du är en av presentatörerna, se till att ha förberett dokument, webbsidor och presentation så de bara är ett klick bort 

 • I slutet av samtalet, sammanfatta det ni beslutat och gå igenom vem som gör vad ifall att det är någon av deltagarna som inte kunnat höra presentationen ordentligt, till exempel på grund av problem med internetuppkopplingen 

 

Konferenssamtal med många deltagare

 • För att göra samtalet så effektivt som möjligt är det bra att utse en moderator

 • Ser till så att alla får möjlighet att uttrycka sig 

 • Ser till så att samtalet följer agendan 

 • Alla deltagare stänger av sin mikrofon, dvs. sätter sig på mute, när de inte har ordet 

 • Vänta några extra sekunder när du öppnar upp för frågor 

 • Många har ofta stängt av sin mikrofon vilket gör att det kan ta någon sekund innan de kan svara

 • Sitter du i ett konferensrum fullt med andra människor, se till att prata högt och tydligt 

 • För att undvika att flera personer pratar i mun på varandra, säg personens namn när du riktar en fråga 

 

Det här bör undvikas 

 • Försök att undvika viskande och andra bakgrundsljud vid sidan av konferenssamtalet. Flera olika ljud i bakgrunden upplevs ofta distraherande. 

 • Försök att undvika att säga ord som “ja” eller “mm” för att visa att du hänger med i samtalet. På grund av viss fördröjning i ljudupptagningen kan det skapa förvirring. 

 • Undvik att sitta nära mikrofonen om du för anteckningar på ett tangentbord, alternativt sätt dig själv på mute om du ska skriva. 

 • Undvik att skriva på en whiteboard om den inte syns tydligt i bild för deltagarna.

Josephine Lindgren

Digital Project Manager