Bli en stabil ledare i krisen

 

Under coronakrisen tvingas många ledare, inte minst rektorer och skolledning, att fatta stora och ibland snabba beslut. Här är tips på hur du som är i en ledarroll kan verka stabilt i en omgivning som skakar.

Tipsen kommer från tidningen Chef som i en intervju med Aida Alvinius, expert på krisledarskap vid Försvarshögskolan, ger råd om vägen framåt. 

Vi har plockat russinen ur kakan och sammanfattar det viktigaste att tänka på:

Vad bör du som chef tänka på om du tvingas fatta beslut på dåligt underlag?

  • Dokumentera underlaget du använder för att fatta beslut – även om det är undermåligt. Var transparent med ditt utgångsläge – forskning visar att transparens leder till förståelse och toleransen för misstag ökar. 

  • Våga fatta beslut – chefer måste visa mod. Enligt forskning visar brist på beslut och osynlighet till bristande tillit. Hellre ett felaktigt beslut med transparens om underlaget, än att vara feg.

Hur gör du för att bli en stabil ledare när omgivningen skakar?

  • Behåll lugnet – även om det är energikrävande. Som ledare är det viktigt att sprida ett lugn omkring sig och lugna oroliga medarbetare. 

  • Egen stresshantering – Hitta ljusglimtar i vardagen och gör något du mår bra av. Reflektera över vad du gjort bra och vad du kan förbättra. 

  • Delegera – Är du en chef som har självinsikt och inte känner att du är så bra på att “ta människor”? Överväg om du ska delegera den kontakten och var ärlig om den strategin – den mänskliga kontakten och omtanken är viktigast just nu.

Vad kan du som ledare göra för att stress, oro och osäkerhet inte ska smitta av sig på dina medarbetare? 

  • Transparent kommunikation om känslor är viktigt i det här läget. Acceptera och erkänn att känslor som oro och osäkerhet finns just nu och fråga vad man tillsammans kan göra åt det. 

  • Iaktta självbehärskning – som chef är det viktigt att behålla lugnet även om du känner oro.

Hur får du samspelet att fungera i en krissituation?

  • Tillgänglighet för samtal, mejl, information och kommunikation är ett sätt att förbättra samspelet. 

  • Prata om konsekvenser – prata om konsekvenser av människors handlande. Vilka risker tar du om du gör avsteg från myndigheternas råd och föreskrifter, och hur kan omgivningen drabbas? 

  • Samma lägesbild – det är viktigt att alla har samma lägesbild och förståelse för det som händer, att det finns en tydlighet och att informationen inte eftersläpar. 


Läs artikeln i sin helhet här.

Josephine Lindgren

Digital Project Manager