5 sätt att göra digitalt lärande mer interaktivt

 

Önskar ni att ni kunde öka engagemanget under digitala föreläsningar och lektioner? Ta del av våra fem tips för att göra digitalt lärande mer interaktivt.

 

Digitala plattformar och verktyg för undervisning har öppnat för stora möjligheter, inte minst när det kommer till flexibilitet och tillgänglighet. Samtidigt innebär det en del utmaningar för både lärare och elever. På en digital plattform kan det sociala samspelet vara svårt att anpassa och elevernas delaktighet under lektionerna kan lätt minska. Lyckligtvis finns det en rad olika knep för att optimera både inlärningsprocessen och den sociala dynamiken.

 

  • Dela upp eleverna i par

Introducera digitala verktyg för eleverna med hjälp av en genomgång och ett projekt de får utföra i par. Med en projektpartner istället för en hel projektgrupp blir det mindre rörigt för eleverna att lära sig att samarbeta digitalt eller behärska ett verktyg. Det både stärker sociala band och ökar engagemang.

 

  • Anpassa och dela upp läroplanen

Att behålla elevernas uppmärksamhet under långa lektioner är extra utmanande på distans. Det är lätt hänt att eleverna blir distraherade eller upplever en föreläsning som ostimulerande bakom skärmen. För att motverka det kan ni dela upp föreläsningarna i sektioner med betygsgrundande quiz efter varje sektion. På så sätt kan ni motivera eleverna att fokusera på undervisningen i kortare segment i taget.

 

  • Håll aktiviteter i realtid under lektionerna

Ni kan öka elevernas delaktighet genom att inkludera interaktiva moment i undervisningen i form av quiz i realtid. Det här är ett ypperligt sätt att närma er den digitala motsvarigheten till ett levande klassrum. Idag finns många olika appar och verktyg som ni kan använda för att låta klassen svara på korta frågor och öka engagemanget. 

 

  • Använd grupprum

“Diskutera i smågrupper” är ett element som oftast går alldeles utmärkt att utföra digitalt. Vanliga verktyg som Zoom och Teams har en funktion för att dela upp klassen i grupprum – eller i breakout rooms. Ni kan använda grupprummen för att addera aktivitet till en lång lektion och uppmuntra eleverna till att diskutera med varandra, eller för att ge eleverna ett utrymme för att jobba på en gruppuppgift.

 

  • Inled lektionen med personligt samtal

Småprat som inte har med undervisningen att göra kan kännas överflödigt eller onödigt att lägga tid på, men tänk så mycket vi får reda på om varandra genom gammalt hederligt kallprat. Vad gjorde du i helgen? Vilka serier kollar du på just nu? Att lämna utrymme för att prata om andra ämnen i början på lektionen har flera fördelar: ni skapar en personlig relation till eleverna, höjer stämningen i klassen och hjälper till att sänka tröskeln för att klicka på unmute-knappen under resten av lektionen.

Denice Karlsson

Digital Content Manager