Rapport: Gymnasiestudier under covid-19

Uppföljning av vår användarundersökning från våren 2020.

Om rapporten

Under våren 2020 undersökte vi hur den pågående situationen med covid-19 har påverkat hur våra användare väljer gymnasium och hur de som börjat gymnasiet klarat av omställningen av undervisningen under denna tid. Under hösten 2020 har vi gjort en uppföljning av den undersökningen och presenterar här den rapporten.

På gymnasium.se vill vi inspirera och hjälpa elever att hitta rätt gymnasieutbildning. Det är därför vi erbjuder Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor. Vi strävar ständigt efter att inspirera och underlätta för våra användare att hitta rätt gymnasieutbildning – och för er att hitta rätt elever.


Ladda ner rapporten!

Vi hoppas med denna rapport att kunna ge dig en större förståelse för hur den rådande situationen påverkar era potentiella elever.