Från klassrum till distans – så går du tillväga

 

Från och med 7 december 2020 fram till den 6 januari 2021 ska landets gymnasieskolor hålla stängt och bedriva undervisningen på distans. De som aldrig tidigare hållit fjärrundervisning ställs nu inför nya utmaningar då det här förändrar vardagen för både skolans verksamhet och för många elever i landet. 

Just nu måste alltså flera skolor vända sig till digitala lösningar för den dagliga undervisningen. Med enkla medel kan skolor fortsätta att erbjuda de bästa förutsättningarna till lärande. Här får du tips på hur du kan nyttja de digitala möjligheter som finns och säkra lärandet – digitalt.

1. Använd rätt digital plattform

För att kunna bedriva fjärrundervisning är det viktigt att använda ett pålitligt digitalt verktyg som gör det möjligt att kommunicera med alla elever på ett bra sätt. Det viktigaste är att det är smidigt och enkelt för eleverna att ansluta till lektionen.

Två vanliga verktyg som används för digital undervisning:

Google Classroom
Google Classroom gör det möjligt att skapa ett eget virtuellt klassrum. I tjänsten kan lärare skapa klasser där de sedan kan dela ut hemuppgifter och ge feedback till eleverna. I Classroom är även andra verktyg från Google integrerade – som Dokument och Drive. Google Classroom är framtaget tillsammans med lärare för att hålla organiserad utbildning på distans och för att främja kommunikationen med eleverna. 

Google Hangouts Meet
För schemalagda lektioner är Google Hangouts Meet ett bra verktyg. Lärare kan enkelt skapa möteslänkar till lektioner genom Google Calendar och kan dela skärmar och presentationer med eleverna under pågående lektion. Dessutom har Google, fram till 1 juli 2020, gett pedagoger och IT-administratörer tillgång till alla premiumfunktioner som gör det möjligt att livestreama och spela in lektioner och att ha upp till 250 deltagare per samtal.

Andra vanliga verktyg som används är Showbie, Microsoft Teams och Skype. Är du osäker på vilka verktyg som används på din skola så kontakta IT-ansvariga för att få en genomgång av vilka verktyg som används och en guidning av funktionerna!

2. Se till att alla har tillgång till rätt teknik

När formen för undervisningen förändras är det viktigaste att se till att alla praktiska delar fungerar som de ska. För att få till den digitala undervisningen är det alltså viktigt att säkerställa att alla elever har tillgång till internet hemifrån, att de har den tekniska utrustning som behövs (datorer, laddare, hörlurar, mikrofon) och att alla kan sina lösenord till de tjänster som används. 

Se även till att:

  • Eleverna vet hur de ska ta del av information som delas (mejl, lärplattform, chatt osv)

  • Eleverna vet var de ska vända sig om de saknar information eller missat inbjudningar till lektioner

  • Eleverna vet hur de kommer åt och använder alla appar, program och webbplatser som används i undervisningen

  • Eleverna vet vem de ska vända sig till om det uppstår tekniska problem.

Tips! Sätt med fördel ihop en lathund med samlade länkar till verktyg och appar, kontaktuppgifter och svar på vanliga frågor som rör den tekniska utrustning ni använder.

3. Arbeta med Cloud-funktioner

Många skolor har kommit långt i arbetet med digitalisering av skolan och jobbar därmed redan på det här sättet, vilket underlättar i den situation som vi befinner oss i. För er som inte riktigt är där än kan det kännas som en stor omställning, men lugn – se det här som ett tillfälle att påbörja resan mot att kunna arbeta mer digitalt i framtiden. För att alla elever ska kunna ta del av olika dokument som används är ett tips att använda er av Cloud-system som till exempel Dropbox, One Drive (Microsoft) eller Google Drive.

4. Var tidseffektiv genom förberedning

För lärare är det viktigt att känna sig bekant med de digitala verktyg skolan använder innan det är dags för en lektion. Se till att alla lärare får en ordentlig genomgång i verktyg som används och att de vet var de ska vända sig för support. Uppmana även lärarna att ta hjälp av varandra om de känner sig osäkra. Se till att de har tillgång till chattfunktionen och att de kan skärmdela sina presentationer med eleverna utan problem. Det är även viktigt att logga in i god tid innan lektionen för ett genrep.

5. Sätt upp regler för lektionerna

För att lektionerna ska bli så effektiva och trivsamma som möjligt kan det vara bra att sätta upp några regler tillsammans med eleverna. Det kan till exempel vara:

  • Att alla elever har sin kamera aktiverad. Fjärrlektioner blir ofta mer trivsamma om man kan se varandra i stället för att bara höra röster. Läraren bör alltid synas i bild. Ljuset ska vara bra och det bör inte finns något i bakgrunden som distraherar.

  • Att man har på mute så fort man själv inte pratar för att undvika störande ljud i bakgrunden.

6. Ge eleverna möjlighet att ställa frågor

För att alla elever ska känna sig delaktiga är det bra att varva med interaktiva moment i lektionerna. Det görs genom att med jämna mellanrum öppna upp för frågor, både muntligt och via chattfunktionen. Frågorna som kommer in via chatten kan repeteras muntligt så att alla elever är med på vilken fråga som besvaras.

7. För elever med särskilda behov

Se över hur du på bästa sätt kan göra för att fortsätta ge elever med stödbehov tillgång till stöd, även när undervisningen sker på distans. Planera tillsammans med speciallärare och specialpedagoger för att hitta en hållbar lösning och metoder för att stödja de som behöver.

8. Tappa inte den sociala interaktionen med varandra

Bara för att undervisningen sker på distans behöver inte det innebära att ni inte kan fortsätta med grupparbeten som kan ge värdefull social interaktion. För de elever som aldrig tidigare studerat på distans kan avsaknaden av sociala interaktioner med klasskompisarna bli påtagligt. Planera gärna in undervisning där eleverna får jobba tillsammans och uppmana dem att chatta och ringa till varandra för att fortsätta samarbeta.

9. Kommunicera med elever och föräldrar

Föräldrar förväntar sig säkerligen tydlig information om hur undervisningen går till, hur de kan vara ett stöd för sina barn och uppdateringar om läget i skolan. Samtidigt kommer eleverna att ta emot mycket information och instruktioner rörande skolarbetet. Bestäm hur skolan och lärare ska kommunicera med både elever och föräldrar. Se till att hålla föräldrarna uppdaterade och hjälp eleverna att strukturera i sitt arbete.

10. Be eleverna om feedback

För att kunna förbättra och optimera fjärrundervisningen är ett tips att kontinuerligt be om elevernas feedback. Skapa en utvärdering som eleverna kan göra digitalt. Svaren på utvärderingen kan sedan användas för att löpande förbättra undervisningen och för att hitta fler möjligheter till att tillgodose elevernas behov.

Som du märker krävs det inga större tekniska färdigheter för att bedriva fjärrundervisning. Med några digitala justeringar kan undervisningen fortfarande äga rum och elevernas lärtillfällen behöver inte gå förlorade.

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på gymnasium.se så hjälper vi dig!

 

Källor:
lärarnastidning.se
skolahemma.se

Julia Rydstrand

Content Manager – EMG Sverige